Начало Биография Изложби Статии Отзиви за художника Родословно дърво Контакти
Селски бит
Градски бит
Пазари
Паркове
Спорт
Пейзажи
Цветя
Животни
Строителство
Ескизи
Алжирски цикъл
Автопортрети
Аукцион
Нови изложби

КРАТКА БИОГРАФИЯ

25.01.1897 – Роден в с. Марчево, Неврокопско

1903–1910 – Получава основно образование в с. Марчево и гр. Неврокоп

1910–1912 – Завършва Мъжкото педагогическо училище в гр. Сер (дн. Серес)

1913–1914 – Основен учител в с. Либяхово, Неврокопска околия

1914–1916 – Следва като извънреден ученик в Художествено-индустриалното училище в София – Графика и Декоративно изкуство при чешкия художник Йозеф Питер

1916–1918 – Военна служба в Горна Джумая, Кюстендил и Школа за подофицери в Одрин. От август 1916 до края на Първата световна война се сражава на Струмишкия фронт в района на Еникьой Демир Хисар и Караджикьой

1918–1918 – Довършва Художествено-индустриалното училище (дн. Художествена академия)

1919–1921 – Гравьор в Географския институт, София

1920           – Съосновател на Дружество „Независими художници”

1921–1924 – Живописец и график на свободна практика в София

1924           – Първа самостоятелна изложба в Неврокоп (дн. Гоце Делчев)

1924           – Пребиваване в Цариград. Опит за заминаване в Египет

1924–1926 – Рисувач в Държавна печатница

септ.  1926 – Пребиваване в Алжир като десенатор-литограф

1926–1928 – Десенатор-литограф в Типолитографското ателие в гр. Алжир, клон на парижкото дружество „Société Anonyme” в Алжир

юли 1928  – Пребиваване в Италия, Флоренция

1926–1928 – Посещава Алжир, Мароко, Тунис, Цариград, Флоренция

1930–1957 – Майстор-хромолитограф, художник, технически ръководител в Държавна печатница (до пенсионирането си)

1932–1950 – Член на Дружеството на художниците в България, в което влиза като пълноправен член на Дружеството на независимите художници

17.07.1932 – Сключва брак със Серафима Янкова Сакъзова. Кумува им художникът Борис Денев

30–40те год.– Взима активно участие в изложбите на Дружеството на независимите художници и общите изложби на Дружеството на художниците в България. Излизат календари и учебни пособия, рисувани и хромолитографирани от Георги Железаров

16.04.1933 – Ражда се синът му Ангел

1937           – Участва с 11 творби – живопис и гравюра в VІІ изложба на Дружеството на независимите художници

1939           – Участва с 5 творби – живопис и графика в VІІІ изложба на Дружеството на независимите художници

19.10.1941 – Втора самостоятелна изложба в Държавната художествена галерия на пл. „Св. Александър Невски” в София. Излага живопис от Алжир и битови сцени и пейзажи от България. Огромен успех и много отзиви в пресата. Княгиня Евдокия откупува картината му „Край Пирина”. Изложбата открива писателят Емануил Попдимитров.

1957           – Пенсионира се в Държавната печатница

1957–1982 – Твори за себе си

21.02.1982 – Умира в София на 85-годишна възраст